Βοηθητικός χάρτης Κρήτης

Στο σημείο “Α” βρίσκεται το “Galaxie Rentals”

Σύρετε το σημείο “Β” (δείκτη) σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε πάνω στο χάρτη. Αυτό θα σας δώσει την απόσταση, τις κατευθύνσεις και τον προορισμό (στο κάτω τμήμα των οδηγιών). Να έχετε ένα καλό ταξίδι.

Distance